Thursday, June 5, 2014

Colle Palatino & Foro Romano & Trattoria da ValentinoHet Flavische Amfitheater
Keizer Vespasianus, stichter van de Flavische Dynastie, startte met de bouw van het Colosseum in het jaar 72 na Christus. Het werd voltooid in het jaar 80, een jaar na de dood van Vespasianus.

Het amfitheater was gebouwd op de lokatie waar eerder een kunstmatig meer was aangelegd als onderdeel van het grote park in het centrum van Rome waarin ook het Gouden Huis (Domus Aurea) en het nabije Colossus standbeeld stond. Dit gigantische standbeeld van Nero gaf het Colosseum zijn naam.
Het Gebouw
Schaalmodel van het Colosseum ten tijde van het keizerrijk
Het Colosseum ten tijde
van het keizerrijk
Het elliptische gebouw is enorm groot: het is 188 meter lang, 156 meter breed en het bereikt een hoogte van meer dan 48 meter. Er konden in het Colosseum maar liefst 55.000 toeschouwers plaatsvinden die het gebouw konden betreden via niet minder dan 80 ingangen.

Het gebouw had vier bovengrondse verdiepingen waarvan het hoogste zitplaatsen had die voorbehouden waren voor de lagere klassen en vrouwen. De laagste verdiepingen waren gereserveerd voor prominente inwoners. Ondergronds waren er kamers vol mechanische apparaten en kooien met wilde dieren. De kooien konden naar boven gehesen worden zodat de dieren in het centrum van de arena te voorschijn konden komen.
Velarium
Colosseum, Rome
Zicht vanaf Via dei Fori Imperiali
Het Colosseum 's nachts
Het Colosseum 's Nachts
Het Colosseum was bedekt met een gigantisch dekzeil dat gekend stond als het velarium. Het zeil beschermde de bezoekers tegen de felle zon. Het werd vastgebonden aan grote palen bovenop het Colosseum en werd met grote touwen aan de grond verankerd. Er was een team van zo’n 1.000 personen nodig om het zeil te installeren.
Brood en Spelen
Keizers gebruikten het Colosseum om het publiek te entertainen met gratis amusement. De spelen waren een symbool van prestige en macht en het was een manier voor de keizers om hun populariteit te verhogen. De spelen duurden een hele dag of soms zelfs meerdere dagen achter elkaar. Meestal begon men met het opvoeren van komische optredens en het vertonen van exotische dieren. Men eindigde met gevechten tot de dood tussen dieren en gladiators, of tussen gladiators. Deze vechters waren meestal slaven, krijgsgevangenen of veroordeelde criminelen. Soms namen ook vrije Romeinen en zelfs keizers deel aan de actie.
Inhuldiging
In het Colosseum in Rome
In het Colosseum
Honderd dagen durende spelen werden gehouden door Titus, de opvolger van Vespasius, om de inhuldiging te vieren van het gebouw in 80 na Christus. Tijdens deze spelen werden zo’n 9.000 wilde dieren afgemaakt.
De Ruines
De zuidkant van het Colosseum werd in het jaar 847 geveld door een aardbeving. Delen van het gebouw, inclusief de marmeren gevel, werden gebruikt voor de bouw van meer recente gebouwen zoals de St. Pietersbasiliek.
De oorsprong van Rome
Palatijn, Rome
De Palatijn in het keizerlijke Rome
De Palatijn is gelegen tussen belangrijke locaties zoals het Circus Maximus, het Colosseum en het Forum Romanum. Archeologische opgravingen hebben aangetoond dat de heuvel al sinds de 10e eeuw v.C. bewoond was.

De 70 meter hoge heuvel is erg verbonden met Romeinse mythologie. Men gaat ervan uit dat het op de Palatijn was dat de tweelingen Romulus en Remus gevonden werden in de Lupercal grot waar ze gevonden werden door de wolvin die hun zou zogen. Romulus zou hier later beslissen Rome op te bouwen. Vandaar dat het Romeinse Keizerrijk zijn oorsprong op deze heuvel vindt.
Geschiedenis
De Palatijn in Rome
De Palatijn tegenwoordig
Ten tijde van de Romeinse Republiek begon de Palatijn een populaire plaats te worden om te wonen, onder andere dankzij de prachtige uitzichten over de omgeving. Er werd ook van uit gegaan - en volgens historici niet zonder reden - dat de lucht op de heuvels zuiverder was waardoor zij die op de heuvels woonden minder kans hadden om ziek te worden zoals de werkende klasse die in de slechte lucht in de laaggelegen gebieden woonden.

Augustus, Cicero en Marcus Antonius hadden allen hun huizen hier op de heuvel. Later bouwden de keizers hier grootse paleizen, op een bepaald moment was de heuvel zelfs volledig volgebouwd met keizerlijke paleizen.


Paviljoenen in de Farnese Tuin in Rome
Paviljoenen in de Farnese Tuin
Tijdens de Middeleeuwen bouwde men kerken en kloosters op de Palatijn. Later kwam bijna de volledige heuvel in het bezit van kardinaal Alessandro Farnese, die bovenop de ruïnes van de paleizen een botanische tuin liet aanleggen.
Opgravingen
Sinds het midden van de 18e eeuw is men haast continu bezig met archeologische opgravingen op de Palatijn. Er zijn aanwijzingen gevonden van bewoning tijdens het bronzen tijdperk en nog niet zo lang geleden hebben archeologen het huis gevonden dat bekend staats als het Palatijnse Huis, waar naar men verondersteld de eerste keizer van Rome, Augustus, werd geboren. Het is een van de weinige gebouwen uit de Republiek die niet overbouwd werden door keizerlijke paleizen.


The Palatine Hill seen from Circus Maximus, Rome
Palatine gezien vanaf
het Circus Maximus
In 2007 meldden Italiaanse archeologen dat ze de Lupercal grot gevonden hadden, deze werd door de eerste Romeinen waarschijnlijk omgevormd tot een altaar, wat moet blijken uit de rijk beschilderde muren.

Doordat er nog zoveel opgravingen gebeuren op de heuvel krijg je een beter zicht op hoe de Palatijn er vroeger moest uitgezien hebben in het Palatijnse Museum, gelegen bovenop het paleis van Domitius. In de negen kamers van het museum vind je keramiek, fresco’s, mozaïeken, beeldhouwwereken en portretten die op de heuvel zelf teruggevonden werden.
De Ruines
Paleis van Septimius Severus, Palatijn
Paleis van Septimius Severus
De Palatijn staat bomvol ruines van oude paleizen en andere gebouwen. Op het zuidelijkste deel, tegen het Circus Maximus, liggen de overblijfselen van het paleis van Septimius Severus, keizer van Rome van 193 tot 211 n.C. Naast het paleis liggen de ruïnes van de thermen van Septimius Severus.

Net ten noorden van het paleis van Septimius Severus ligt het zogenaamde stadion, dat samen met het aanpalende paleis van Domitius gebouwd werd. Men is niet zeker of dit gebied een publiek of privaat stadion was, of dat het gebruikt werd als privé-tuin.


Station van het Paleis van Domitianus, Palatijn, Rome
Station van het
Paleis van Domitianus
Het hart van de Palatijn werd gevormd door het paleis van Domitianus, gedurende drie eeuwen het grootste paleis van Rome. Het werd gebouwd in 81 n.C. tussen twee heuveltoppen nadat de hoogste ervan - de Palatium - werd afgetopt en de grond gebruikt werd om het dal op te hogen. Het paleis bestond uit twee vleugels, een private (de Domus Augustana) en een publieke (de Domus Flavia). Overblijfselen van beide vleugels zijn nog steeds duidelijk terug te vinden. Net ten noordwesten van de Domus Flavia is de locatie van het Huis van Livia, een van de best bewaarde gebouwen op de Palatijn. Het huis dateert uit de eerste eeuw v.C. en werd bewoond door keizer Augustus en zijn vrouw Livia.


Farnese Tuin, Palatijnse Heuvel
Farnese Tuin
Archeologen ontdekten ook restanten van een vroege nederzetting op de Palatijn die waarschijnlijk teruggaat tot de tijden van de eerste koning van Rome, Romulus. De site van de opgraving werd dan ook de Hut van Romulus genoemd.

Er zijn op de Palatijn nog meer ruïnes te vinden zoals het Huis van Augustus, de Tempel van Apollo en de Tempel van Cybele.
Farnese Tuinen
Aan het noordwestelijke uiteinde van de Palatijn liggen de ruïnes van het paleis van Tiberius (ook gekend als het paleis van Caligula), gebouwd in de eerste eeuw n.C. Er rest helaas niet veel van dit voormalig paleis aangezien kardinaal Allessandro Farnese het gebied in 1550 opkocht en besloot de ruines op te vullen met aarde om er een tuin bovenop te bouwen. Het was de eerste botanische tuin in Europa, met vele zeldzame planten. De plantentuin was via een aantal trappen verbonden met het Forum Romanum.

 
Geschiedenis
Forum Romanum gezien vanaf het Capitool
Forum Romanum gezien
vanaf het Capitool
Tot in het jaar 509 voor Christus, toen Rome een republiek werd, werd de stad geregeerd door een Etruskische dynastie van Tarquinse koningen. Zij bouwden een riolering, de ‘Cloaca Maxima’ om water van het moerasland in de vallei tussen de PalatijnCapitolijn en Esquilijn heuvels te draineren naar de Tiber.
Schaalmodel van het Forum Romanum
Het Forum in
betere dagen
Van toen af werd dit gebied het centrum van alle activiteiten in Rome. Het was dan ook de plaats waar het eerste forum werd gebouwd. Hier werden triomftochten gehouden, werden verkiezingen georganiseerd en verzamelde de senaat.
Het Forum Romanum vandaag
Tegenwoordig lijkt het forum dat bekend staat als het Forum Romanum voor de oningewijden op een slordige opeenhoping van ruïnes en stenen maar met een beetje verbeelding kan je hier het Romeinse rijk terug tot leven zien komen. Marmeren en stenen overblijfselen uit meerdere periodes zijn hier te bezichtigen; het Forum stond vroeger bomvol tempels, basilicas en triomfbogen.
Triomfbogen
Boog van Septimius Severus
Boog van Septimius Severus
Er werden in totaal drie triomfbogen gebouwd op het Forum Romanum. Ze werden door de keizers gebruikt om hun overwinningen te herdenken. Er blijft haast niets over van de oudste, gebouwd door Augustus in het jaar 29 voor Christus.
De Boog van Titus werd gebouwd in het jaar 81 na Christus en herdenkt de overwinning in de Joodse Oorlog. Het is gelegen aan de Via Sacra aan de oostkant van het Forum. Aan de andere kant van het Forum Romanum, aan de Capitolijnse heuvel staat de Boog van Septimius Severus. Het werd gebouw in 203 n.C. om de overwinning op de Parthen te vieren.
Curia, Forum Romanum
Curia
Curia Julia
De Curia Julia was de plaats waar de senaat vergaderde. Het rechthoekige gebouw bood plaats aan 200 senators.
De originele Curia werd gebouwd door de derde koning van Rome (op een andere lokatie). Het brandde maar liefst vier keer uit, voor het eerst in 80 v.C., maar het werd iedere keer heropgebouwd. Na een brand in 53 v.C. verhuisde Caesar de Curia naar het Forum Romanum. Het huidige gebouw werd in 283 n.C. opgericht door Diocletius. In de 7e eeuw werd de Curia omgevormd tot een kerk, maar gelukkig bleef het gebouw voor het grootste deel intact.
Rostra
Rostra, Forum Romanum
Rostra
De Rostra was een platform voor woordvoerders, oorspronkelijk gebouwd in de 4e eeuw v.C. op een nabijgelegen locatie. De naam Rostra, die stormram betekent, werd afgeleid van de met ijzer omhulde stormrammen afkomstig van oorlogsschepen van de Volsken die door Diocletius buitgemaakt werden tijdens de zeeslag bij Antium in 338 v.C.
Een van de aanpassingen die Caesar aan het Forum Romanum doorvoerde was de verplaatsing van de Rostra naar zijn huidige locatie. Dit keer werd de Rostra met marmer bekleed.
Door een stuk van Shakespeare werd een redevoering die op de rostra in 43 v.C. door Marcus Antonius werd gehouden beroemd. Hierbij sprak Marcus Antonius het volk toe tijdens de begrafenis van Julius Caesar met de woorden ‘Vrienden, Romeinen, landgenoten, leen me je oor...’.
Tempel van Saturnus
Tempel van Saturnus
Tempel van Saturnus
De eerste Tempel van Saturnus werd reeds gebouwd tijdens de laatste jaren van het koninkrijk. Het werd ingehuldigd aan het begin van de republiek in 497 v.C. De huidige ruïne is afkomstig van de tempel die gebouwd werd in 42 v.C. De tempel werd gebruikt als een soort staatskas die bekend stond als het Aerarium. Hier werden tevens de banieren van de legioenen en de decreten van de senaat bewaard.
In 20 v.C. werd er door keizer Augustus vlak voor de tempel een hoge zuil geplaatst, de Milliarum Aureum. Alle afstanden tot Rome werden gemeten vanaf deze zuil.
Tempel van Vespasianus en Titus
Tempel van
Vespasianus
Tempel van Vespasianus en Titus
De bouw van deze tempel werd aangevat in de eerste eeuw n.C. door Titus die hiermee zijn vergoddelijkte vader Vespasianus wilde eren.
Keizer Domitius, de broer en opvolger van Titus, vervolledigde het bouwwerk dat nu gewijd werd aan zowel Vespasianus als Titus. De tempel had een hexagonaal plan met een grote Cella (een sanctuarium) met standbeelden van de twee keizers.
Tempel van Castor en Pollux, Forum Romanum, Rome
Tempel van
Castor & Pollux
Tempel van Castor en Pollux
Slechts drie pilaren resteren er nog van de tempel van Castor en Pollux. De oorspronkelijke tempel werd gebouwd in 484 v.C., de huidige ruïne dateert van de laatste reconstructie in 6 n.C. De tempel werd gebouwd door de Romeinse dictator Postumius nadat hij gezworen had een tempel te bouwen indien zijn leger de Tarquinse koning, die tot dan de macht had in Rome, kon overwinnen. Volgens de legende hielpen de mythologische tweelingen Castor en Pollux het Romeinse leger aan de overwinning en verkondigden ze de overwinning op het Forum.
Temple van Antoninus en Faustina
Temple van Antoninus
en Faustina
Tempel van Antoninus en Faustina
De tempel van Antoninus en Faustina werd gebouwd in 141 n.C. door keizer Antoninus Pius ter ere van zijn overleden vrouw Faustina. Na de dood van de keizer twintig jaar later werd de tempel gewijd aan zowel Antoninus als Faustina. In de 7e eeuw werd de tempel omgevormd tot de kerk van San Lorenzo in Miranda. De kerk werd in 1601 herbouwd.
De diepe groeven die zichtbaar zijn in de marmeren zuilen worden toegewezen aan pogingen om de zuilen omver te trekken. De touwen brandden in de zuilen, maar gelukkig wilden ze niet wijken.
Basilica Julia
Basilica Julia
Basilica Julia
In 54 v.C. startte Julius Caesar met de bouw van de Basilica Julia. Het gebouw werd gebruikt als de zetel van het centumviri, een hof voor burgerlijke rechtspraak waar magistraten hun tribunaal hadden. Het grote gebouw, 101 meter lang en 49 meter breed, werd in 9 v.C. vernield door een brand maar het werd zeven jaar later terug opgebouwd. Na de val van Rome werd de basilica geplunderd. Veel rest er niet meer van de basilica maar je kan nog steeds duidelijk het grondplan waarnemen.
Relief met het doodshoofd van een os, Basilica Aemilia, Forum Romanum
Detail van de
Basilica Aemilia
Basilica Aemilia
De Basilica Aemilia is de oudste basilica van het forum, oorspronkelijk gebouwd in 179 v.C. door de consuls Marcus Aemilius Lepidus en Marcus Fulvius Nobilor. De basilica bood onderdak tijdens slecht weer voor de vele administratieve zaken die gewoonlijk buiten werden geregeld. Het gebouw werd het laatst gewijzigd in 22 n.C.; toen werden er een aantal publieke winkels geïnstalleerd in de grote marmeren hal met vier gangen. De basilica werd vernield door een brand tijdens de plundering van Rome door de Visigoten in 410 n.C.
Tempel van Vesta
Temple van Vesta, Forum Romanum
Tempel van Vesta
De cirkelvormige Tempel van Vesta dateert van de vierde eeuw voor Christus. De kleine tempel was een van de belangrijkste in Rome aangezien het was gewijd aan de beschermer van zowel de familie als de staat.
Hier bewaakten de Vestaalse Maagden de heilige eeuwige vlam, symbool van het eeuwige leven van Rome. De Maagden die de vlam bewaakten werden gekozen door de Pontifex Maximus, de hoogste religieuze autoriteit van de staat. De meisjes, die van aristocratische afkomst moesten zijn, moesten 30 jaar dienst doen. Gedurende die periode moesten ze maagd blijven, zoniet werden ze levend begraven (dit overkwam 10 van hen). De Vestaalse Maagden werden hoog aanzien en genoten vele voordelen.
Huis van de Vestaalse Maagden
Huis van de Vestaalse Maangden, Forum Romanum
Huis van de Vestaalse Maagden
Vlakbij de Tempel van Vesta stond het Huis van de Vestaalse Maagden. Vanaf het moment dat een meisje werd uitgekozen als Vestaalse Maagd (op de leeftijd van 6 jaar), verhuisde ze hier naartoe. Het grote huis bevatte 50 kamers voor de zes meisjes en hun bedienden, verspreid over drie verdiepingen. De kamers kwamen uit op galerijen die rond een binnenplein lagen.
Temple van Divus Romulus, Forum Romanum
Tempel van Romulus
Tempel van Divus Romulus
Tegenover het Huis van de Vestaalse Maagden staat de cirkelvormige Tempel van Romulus, gebouwd in de vierde eeuw n.C. Het gebouw is vrijwel intact dankzij de integratie van het gebouw in de Santi Cosma e Damiano kerk. De grote, goed bewaarde bronzen deur is nog steeds het origineel. Er is nog steeds discussie over aan wie de tempel vroeger gewijd was. Voorlopig wordt verondersteld dat de tempel gewijd was aan de zoon van Maxentius die in 307 v.C. op jonge leeftijd stierf.
Basilica van Maxentius
Basilica van Maxentius, Forum Romanum
Basilica van Maxentius
De bouw van de laatste van de grote basilicas werd gestart door keizer Maxentius in 308 n.C. Na zijn nederlaag door Constantijn tijdens de beroemde slag bij de Milvische Brug in 312 n.C. werd de basilica voltooid door Constantijn. De basilica was 100 meter lang, 65 meter breed en een indrukwekkende 35 meter hoog. Het bestond uit een centraal schip met grote Corinthische zuilen en twee smallere gangen. Een van de zuilen werd in 1614 verplaatst naar het plein aan de Santa Maria Maggiore kerk. Een 12 meter hoog standbeeld van Constantijn, gedeeltelijk in marmer en gedeeltelijk in hout stond aan de westkant van de basilica. Delen van het standbeeld kunnen nu bezichtigd worden op het binnenplein van de Palazzo dei Conservatori, deel van de Capitolijnse Musea.
Tempel van Venus en Rome
Tempel van Venus en Rome, Forum Romanum
Tempel van Venus en Rome
Het grootste religieuze gebouw van het Antieke Rome was gebouwd aan het einde van het Forum Romanum, dichtbij het Colosseum. De indrukwekkend grote tempel werd in 135 n.C. ontworpen door keizer Hadrianus en had een breedte van 100 meter en een lengte van 145 meter. De tempel was gewijd aan Roma, de personifiëring van de stad en Venus, moeder van Aeneas (de veronderstelde vader van Remus en Romulus). Het gebouw bevatte twee cella’s (heiligdommen) met standbeelden van de godinnen, elk aan een kant van de tempel. Een deel van de cella ter ere van Roma staat vandaag nog steeds recht.
Zuil van Phocas in het Forum Romanum
Zuil van Phocas
Zuil van Phocas
Deze 13,5 meter hoge zuil is de jongste van het forum. Het maakte geen deel uit van een tempel, maar het is een monument ter ere van de Byzantijnse keizer Phocas, die net Rome bezocht had.
Meer restanten
Er zijn nog meer restanten van oude bouwwerken op het Forum Romanum, zoals de Sacellum van Venus Cloacina, de Porticus Deorum Consentium, de boog van Actium, de Regia, de Tempel van Divus Julius - gebouwd door keizer Augustus ter ere van Julius Caesar - en de Tempel van Concordia.

Trattoria da Valentino 


No comments:

Post a Comment